SDI4Apps (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 621129)

Projekt SDI4Apps je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data). Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty.

OpenTransportNetwork (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 620533)

Cílem projektu OpenTransportNet je vytvoření virtuální í služby pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související s dopravou. Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato řešení budou založena na veřejných datech, dobrovolnicky pořizovaných datech a lokalizačních službách.