Portál FOODIE mohou využít poskytovatelé služeb v zemědělství pro zpřístupnění dat svým zákazníkům a zároveň tato data zpracovat do konečné podoby a integrovat se stávajícími webovými službami poskytovaných portálem. Jedná se např. o výsledky mapování půdy, dálkového průzkumu (bezpilotní systémy), měření porostů senzorovými systémy (výživný stav rostlin, množství nadzemní hmoty, vegetační indexy), podrobné záznamy provedených agrotechnických operací (aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin), výnosové mapy a další podklady významné pro uživatele ze zemědělství. Data mohou být zpřístupněna jak v otevřeném, tak chráněném režimu.