Záznamy evidované v rámci FOODIE portálu či z jiných zdrojů mohou být využity formou webových služeb přes API i v externích aplikacích, jako jsou např. faremní informační systémy a jiné specializované aplikace. Uživatele z oblasti zemědělství tak nemusejí opouštět jim důverně známé prostředí programů, které již dlouho používají pro evidenci hospodaření. Toto řešení umožňuje integrovat data z nejrůznější zdrojů a provádět i jejich analýzy.